glasschade

Bij glasschade door inbraak,brand etc. aan uw huis of bedrijfspand is het goed om te weten hoe u de schade afhandeling in gang zet. Op die manier kan Veste Bouw BV u verder helpen. Veste Bouw Bv doet de opname, eventueel spoedherstel en als nodig het uitvoeren van een tijdelijke(nood) voorziening.

Veste Bouw Bv handelt het e.a. verder af met desbetreffende eigenaar, verzekeringsinstantie of betreffende beheerder zodat u zo min mogelijk hinder ondervindt.